предвидена авионската несреќа на Федекс во Тексас

Предвидена авионска несреќа .

На 25јануари беше дадено предвидување за авионска несреќа ,а за периодот од 25 до 30 јануари 2009.Во моментов,истата е потврдена со веста за паѓање на авион на ФЕДЕКС во Лубок Тексас.Предвидувањето беше објавено и на форумот линк

извор на веста ЦНН

http://i2.cdn.turner.com/cnn/2009/US/01/27/fedex.crash/art.plane.fedex.k...

информација од цнн за потврда на авионски пад на федекс