потврдување на дадени предвидувања

На 1 август 2009 дадено е предвидување за несреќа во воздушниот собраќај.Неколкуте авионски несреќи се повод за потврдување на предвидувањето.

Бангко потврда за авионски пад 2009 предвидувани денови1.Датум: 4август 2009 време 14:30
Локација:Кох Самуи Тајланд

 

 

 

 

 

 

 

пад на мал авион во Мускока (канада) 

се јавува и за пад на мал авион от типот Цесна во америчкиот кањон во близина на Напа видео

потврда со текст авионски пад цесна

 

 

 

 

 

 

 

а сериjата на несреќи е дадена на веб страната англиската веб страна express-co-uk

запалување на аирбас 320 во предвидуваните неповолни денови

 

 

 

 

 

 

 

 

каде има известија за неколку несреќи,па и за запалување на Ербас 320

ербас 320

на самата писта во аеродромот во Париз,пред само полетеување.Вечер јавува за малку избегната несреќа на скоскиот аеродром.

Треба да се истакне дека предвидувањето за неповолните денови истекува до 9 август 2009.Текстот е наменет на лицата кои преку нивната свесност ќе допрат ваквите предвидувања,а се соцел да ги заштитат.Како доаѓа до заштита во некој нареден текст.