vedska astrologija

семинар астрологија

Сите заинтересирани за семинар од Ведска Астрологија-Џотиш можат да се пријават за учество.Семинарот е дводневен и доколку има заинтересирани ќе се закаже кога би се одржал.Пратете мејл на simeon@asvedic.com и побарајте дополнителни информации за лекциите по астрологија.Ќе се обработуваат лекции од основно ниво,па се до напредно ,а во зависност од групата.

 

 

Ведска астрологија основен

Name of Instructor(s): 
Симеон Атанасоски

Пријавете се за еднодневен семинар основно ниво Индиска астрологија Џотиш-Парашара систем.

Course Link: 
http://mak.asvedic.com/login/signup.php
Syndicate content