predvideno nastani grcija

Мундана Грција соседи

Настаните пред некој ден во грција и скандирање на дел од грчката армија ,предизвика остри протести од нејзините соседи пред се Албанија и Македонија.Следат остри ноти од министерствата за надворешни работи на Македонија и Албанија упатени до соодветните преставници на Република Грција.Беа дадени снимки за палење на знамето на Република Грција ,како и изјави на преставници на министерствата за надворешни работи на Република Македонија и Албанија.

Syndicate content