mies van de rohe

Мисли од архитектот Мис ван де Рое

Mies van de Rohe
 
Архитектура почнува кога ти внимателно спуштиш две тули заедно. Таму почнува.
(Лудвиг Мис ван дер Рое)
 
Средствата мора да бидат потпомогнати на крај и со нашите желби за достоинство и вредност.
(Лудвиг Мис ван дер Рое)
 
Syndicate content