instruktor

Ведска астрологија основен

Name of Instructor(s): 
Симеон Атанасоски

Пријавете се за еднодневен семинар основно ниво Индиска астрологија Џотиш-Парашара систем.

Course Link: 
https://asvedic.com/node/54/
Syndicate content