ciklon simeon

Балканот и Македонија во прегратка на циклонот "Симеон"

 
Ниво 2 Црвена фаза источни делови на Бугарија и југоисток на Италија.Македонија,Албанија,Северна Грција,југ на Србија,Црна Гора и Босна портокалова фаза.Се очекуваат врнежи од  30 и 40 mm и бавно движење на циклонска активност, со локализирани обилни врнежи.
Syndicate content