chara

Џаимини аспекти во Џотишот

 Џаимини Сутрите околу 1000 на број,преставуваат астролошка алатка(мостови) за надополнување на парашара системот,пред се на зодијачките знаци и аспектите кои ги создаваат-пренесуваат.Иако овој систем прв го нотирал мудрецот Парашара,длабок увид на истиот е пренесен преку Џаимини Сутрите.Всушност,системот Џаимини може да се третира посебно и неговата намена е во предиктивниот дел на Џотишот.Сутрите се напишани во кодирана форма за да не дојдат во рацете на непосветените.Истите се поделени на 4 дела-адаја и нивното значење се пренесува усмено од учител кон

Syndicate content