branko crvenkovski

Натална карта Бранко Црвенковски 2004 година

Натална карта-Бранко Црвенковски

текстот е објавен 2004 во магазинот ИНА ,ова е прва реобјавување иако имаше простор уште на председателските избори 2004 да се објави и да се цитираат делови од истата.Еве после девет години,може да се забележи прецизноста во предвидување на неговата политичка кариера.Во прилогот даден е оригиналот на текстот приложен  во пдф и ворд документ формат.  
  
Syndicate content