совети за вашиот дом

Совети за проток на енергија

Совети за проток на енергија

Воздухот е еден од главните носител на сите добра па генерален совет е чисти и проветрени простории.Проветрете колку можете повеќе во тек на денот.Не пра вете го проветрувањето во време кога загаденоста е зголемена(автомоби ли,фабрики, и сл.

Syndicate content