сијамски

Прецесија

sto_osum_chakra Во моите јавни настапи во почетоци на минатиот век(90-те), се обидував да ја промовирам ведска астрологија во Македонија,и посебно ја истакнував прецесијата и нејзината важност во однос на пресметка на времето,календарите,а посебно при пресметките за изработка на натална карта-Џатака во ведската астрологија .Навестував за грешките кои се јавуваат во западната тропска астрологија,пред се заради промена на по

Syndicate content