сина месечина

Плава Месечина на Скопје Република Македонија

 Станува збор за првата „сина Месечина“ по март 2010 година, а на следната ќе треба да чекаме дури до јули 2015 година. Бидејќи полна Месечина се случува еднаш на секои 29 дена, а еден месец може да има максимум 31 ден, комбинацијата е ретка и се случува еднаш на околу 2,5 години.

Syndicate content