предвидување 2009

Астрологија неповолни денови во светот

Наредниот период од 7до 13, а посебно околу 9 фебруари 2009 е неповолен и донесува сериозни проблеми во сообраќајот како земен ,така и воздушен и воден.Во зависност од личната наталната карта периодот е неповолен за патување па се советува внимателност за сите кои с во сообраќајот.Но ,за некои Ваквите денови се пресвртни и донесуваат голем успех,а се во зависност од наталниот хороскоп.

Syndicate content