модоки

Предвидени настани торнадо

 Торнадо Пред 2 години беше дадено предвидување(ведска астрологија) за зголемување на бројот на торнада во светот за период после 2011.Ова предвидување беше дадено во 2009 година извор , каде е опишана астролошката позиција на планетите, кои го предизвикуваат ова неповолно и деструктивно влијание.

Syndicate content