мартин

Мартин Вучиќ

Мартин Вучиќ

натална карта со предвиден успех за Мартин Вучиќ  е роден под влијание на месечината во Водолија или по индиски Кумбха ,додека среќната ѕвезда на раѓање е Сатабиша- чиј владател е Северниот месечев јазел Раху. 

Syndicate content