лекција

Ведска астрологија Џотиш основи за студирање 1 дел

+Основи(почетно ниво) за студирање на Ведска Астрологија-Џотиш +

1.Раши како се добива...........................

2.Сите подкарти или поделби.....................

3.Даса периоди..................................

4.планети,опис,забрзување на планети,накшатра, владател суб и пада...........................

5.Прецесија ,различни прецесии..................

6.Аспекти 5,7,9 /3,7,10/ 4.7.8 /................

7.Раси сумари (планета,локалитет,владеење, елемент,куќа................................. .

Syndicate content