игор џамбазов

Игор Џамбазов

Игор Џамбазов е роден под влијание на месечината во огнениот и пионерски знак на Овен или по индиски Меша број 1 ,додека среќната ѕвезда на раѓање е Бхарани - чиј владател е Венера.Неговата популарност се должи на Амала јога ,владателот на подзнакот Месечината е сместена во полето 10 кое кореспондира со јавноста!
Syndicate content