богатство

Богатството на секои 10 години

 сударшана чакра за богатството на 10 години

 


Богатството стекнато на грешен начин може да се задржи десет години.Единаесетта година тоа исчезнува заедно со почетниот капитал.

...1945-46,1956-57,1967-68,1978-79,1989-90,2000-2001,2011-2012,2022-2023....

 

 

Syndicate content