астролози во македонија

астролози

Астролози

За да се одговори на прашањето- кој денеска, смее да се нарече Џуоти-Астролог треба да се прочитаат упатствата напишани во слоките (стихови) од Парашара, во астролошкиот буквар Хорашастра,збирките на Варахамихира,и Нилаканта во делото Прашна Марга .

Syndicate content