алфа тв

Оливера Трајковска новинар

Оливера Трајковска
Оливера е родена под влијание на месечината во Терезија или по индиски Тула ,додека среќната ѕвезда на раѓање е Свати- чиј владател е Раху.Симболот  за оваа ѕвезда е млада ластегарка!
оливера трајковска дали беше предвидено напуштање на алфа тв
Свати среќната ѕвезда н
Syndicate content