osnovi

астро анализа евросонг

Овој астролошки текст беше објавен 2004 пред да се знае кој ќе победи на евросонг 2004.Еве после 7 години за првпат е реобјавен во целост.Текстот содржи во себе сложени астролошки анализи поврзани со мунданата астрологија,наталната карта,звуците кои носат успех,денот за настап(интерпретацијата),лицата кои го креираат(backstage) успехот.Деталната анализа е корисна само за ретка група на професионалните астролози,па затоа е иземена.Ова е само популарен осврт за можностите кои ги нуди познавањето на Ведската метрика,нумерологија односно астрологија.

Хартманов јазел

 

Васту Шастра поволност за деца

Бременост
добивање здраво дете астрологија

-Поволен правец на паровите кои сакаат да имаат деца е северо исток(Ишан),југоисток(Шукра) и Северозапад(Чандра)
-по зачнувањето поволно е да се одбегне правецот ј,ји и ј-з кои пред се доколку температурите во околината во тој период од годината се високи

Syndicate content