мудрости од истокот

Не дозволувај да и еден ден ти измине без да научиш еден стих,пола,четвртина стих или само една буква,ниту без доделување добротворен прилог и побожни активности.

    * во ведската цивилизација една буква може да преставува и пројавност на све
    * побожен прилог се дава само на лица кои ти возвраќаат добра мисла