Богатството на секои 10 години

 сударшана чакра за богатството на 10 години

 


Богатството стекнато на грешен начин може да се задржи десет години.Единаесетта година тоа исчезнува заедно со почетниот капитал.

...1945-46,1956-57,1967-68,1978-79,1989-90,2000-2001,2011-2012,2022-2023....

 

 

Знаењето од Шастрите(ведите) е неограничено,а можности           да се биде учен има многу,времето кое го имаме е кусо,а можностите да учиме се со потешкотии. 
           Затоа ,одберете да учите она што е најважно.
Како што и лебед пие млеко во водата во која плива.
 
                                    Со благодарност на  Чанакја,
мудрец и кралски советник