Simeon's blog

Како да се учи денес

Знаењето(науката) која доаѓа преку шастрите(ведските свети списи) е неограничена, и вештината(уметноста)да се научи е голема, времето што го имаме е кратко, и нашите можности да научиме е со пречки.

Затоа изберете за учење она што е најважно, исто како што лебед пие само млеко во вода.

Пресметка на мајите за крајот на времето

Во древната архитектура на Мајите,имаме докази дека ја познавале сферната астрономија и деклинација на ѕвездите .drevna_astronomija_majiНа одредено место (поволно за набљудување) била поставена опсерваторија наречена Каракол "Caracol",која се користела за набљудување и пресметување на астрономски координати,како и максимална деклинација на планетите ,кон северна и јужната хемисфера.Нивните мерења и денес делуваат интересно и актуелно,пред се з

околу 2012-та година

Нострадамусовите наводно ново откриени предвидувања, koi наводно неговиот син ги поклонил на папата урбан 7 ,не сум имал време да ги проучам ,но по кусиот напис објавен на интернет страните можам да земам за право да ги коментирам.

Macedonian blog Vedic Astrology 23 Септември, 2006 - 06:32

сопствен блог

отворете си сопствен блог

Syndicate content