семинар астрологија

Сите заинтересирани за семинар од Ведска Астрологија-Џотиш можат да се пријават за учество.Семинарот е дводневен и доколку има заинтересирани ќе се закаже кога би се одржал.Пратете мејл на simeon@asvedic.com и побарајте дополнителни информации за лекциите по астрологија.Ќе се обработуваат лекции од основно ниво,па се до напредно ,а во зависност од групата.