Светски денови за месец октомври

 Светски денови октомври

 
01.10. - Светски ден на човечки населби(прв понеделник во октомври) / меѓународен ден против нуклеарно наоружање
01. 10 Меѓународен ден постари лица, Меѓународен ден на вегетаријанство
03.10. - Меѓународен ден на децата
04.10. - Светски ден на борба против окрутноста над животните
04. 10 Меѓународен ден на животните,Почеток на недела на Вселената
05.10 – Светски ден на наставниците
06.10. - Меѓународен ден за заштите на населението
09. 10 Светски ден на поштите
10.10. - Ден на влагодарност за плодовите на земјата
10. 10 Светски ден на ментално здравје
10. 10 Меѓународен ден за борбе против природни катастрофи(втора среда во октомври)
12. 10 Светски ден за борбе против артритис
16.10. - Светски ден на храната / „антимекдоналд ден„/ден на лебот
17.10. – Светски ден за искоренување на сиромаштијата
17. 10 Светски ден против болка
18. 10 Светски ден на менопауза
20. 10 Светски ден на остеопороза
20.10. – Ден на јаболкото / ден за борбе против пушењето
22. 10 Меѓународен ден на внимание посветенона говорните мани
24. 10 Ден на ООН, Светски ден за достапност на информации
26. 10 Ден на меѓусебна помош

30. 10 Светски ден на штедење