Прашна момент на поставување на прашање и добивање на одговор

 текстот за прашна е објавен 2003 во магазиниот ИНА

  

 Прашна --- Натална Карта

 

Џотиш –Ведска Астрологија

  

Се наоѓате пред животна дилема!?Ви се наметнуваат прашања што да превземете за да ја подобрите вашата кариера? Или,едностано не знаете што да правите на емотивно поле.

 Прашања во стилот:

 Дали ќе влезам во љубовна врска?

Кога ќе се омажам?

Дали да влезам во брак?

Дали ќе бидам исплатен за мојот труд?

Дали ќе победам?

Дали ќе бидам богат?

Ќе се подобри ли моето здравје?

Дали е паметно да патувам?

Дали е паметно да се преселам?

Дали ме лаже?

 mudrecot-angira-odgovara-na-prashanje

 

Доколку на дел од нив помошта на лекар,психолог,економист или социолог може да ви дадат делумен одговор Индиската астрологија ја има развиено т.н. Прашна која е составен дел од Џотишот,а дава куси одговори на некое ваше прашање.Се разбира,иако одговорот може да се состои од две букви(ДА или НЕ) или неколку реченици во најдобар случај,за да се одговори прецизно се користат сложени системи на знаење.

Битно е да се истакне дека секое поставено прашање кое ги измачува луѓето има своја „историја“ на настанување,а тоа е во директен спрег со планетните влијанија кои делуваат на личноста во различни периоди од животот.

Тоа подразбира дека вие не сте спремни за определено прашање,доколку планетите преку своето влијание не се постават да истото биде иницирано!!!

Но,доста со мудрување!Како тоа изгледа во практичниот живот.Одамна сте ги поминале годините за влегување во брак во првата младост,се приближувате до третата деценија,а пријателките со оформени фамилии и деца,благо ве задиркуваат и потикнуваат да се скрасите.Прашањето е поставено „Кога ќе се омажам?“

 Што треба да се направи.Забележете го времето кога е создадено прашањето ден месец година и точниот час(специјално за овој број на Ина).Пронајдете го денот за оваа недела,но и точниот час и минута.Прочитајте го одговорот.Битно е да се истакне дека прашањето треба вистински да ве „измачува“(да не го поставите ради реда) и тогаш одговор е попрецизен.Сепак,текстот е замислен од забавен карактер,бидејќи да се има прецизен одговор на Прашна се изработува детална натална карта.Во недостиг на простор,требаше да одберам некои прашања кои би ги задоволиле читателите на Ина.И поставив прашање:

Кои прашања би ги задоволиле читателите на Ина?

 

После куса астролошка анализа со помош на Прашна одговорот беше:

-дали ќе добијам пари?

-дали да ризикувам?

-дали ќе ми се подобри љубовниот живот?

 

Бидејќи е летен период се определив а третото

Индискиот термин Прашна и блискоста на македонскиот термин Прашање е случајност или....

 

на поставено едно прашање можете да добиете одговор преку телефон,скајп или по мејл постави прашање