Како се чита хороскоп ?

Како се толкува хороскопот на веб страната asvedic.com
 

Не може да се опфатат сите родени па се дава општ совет за сите родени ,но со акцент на поволни и неповолни години за дадениот период. Секој корисник треба да ја одбере својата група т.е дали припаѓа на поволната или неповолната група и да го модивицира напишаниот текст.Доколку е во неполната група се советува да не ризикува во повеќе полиња, љубов,работа здравје,опасен хоби и сл.Доколку е во поволната група пак треба да се внимава,но зголемена е можноста да има успех во дадениот перид.

 На пример во двомесечниот хороскоп напишано е: 

Нека избегнувааат ризици родени 1959-1961,1979 ноем-80мај ,1981-1982 и 1989-90 Посебно за родените летто-зима
 
Денови од посебна важност околу 7 и 22јули и 20август

Значи околу 7јули(од 4до9јули 2009) треба да внимаваат посочените ,додека за оние кои се во поповолен период треба да ја искориста можноста.Сепак за комплетната слика треба да се прочита дневниот хороскоп по индиска метода и да се превземе соодветна акција или претпазливост.

Во периодот што следи ќе се дадат прецизни хороскопски интервали на раѓање по години, за да се добие поголема прецизност за:

Дневен хороскоп
Неделен хороскоп
Месечен хороскоп
Двомесечен хороскоп 
Годишен хороскоп
Циклусен хороскоп 
Кармички хороскоп