Сканда Хора еден од најстарите астро записи

Skanda Hora
 
Дело кое е Продолжување и толкување на концепти
и идеите презентирани од страна на само Skanda Hora!
 
Овој текст е исто така познат како "Jyotishmati Upanishad.Многу слоки на овој
древен текст послужува понатаму кај останати дела од ведските класици ,односно се цитираат делови од него.Напишаниот  јазикот асоцира дека овој текст како еден од најстарите запси на мудреците поврзани со астрологијата поточна со гранката на Хора.Во него се споменуваа богови ,па асоцијативно е поврзан со Брама,па  би можело да се анализира дали е овој текст е напишан од Брахма, после добиено советување од Skanda Дева.
Во него имаме повеќе насоки кои се:
Предвидување поврзани определување животот,
Пресметка Pinda Dasa,
 
Дадени се  истотака:
Значењето на планетите и куќите
Различни поделби на куќа
Поставување на планета во Рашито
Поставување на планети во куќите (Bhavi),
Егзалтација-Мулатрикона, дебилатација, итн за планети, 
Adhana Lagna, Hora-Drekkana ,Navamsa
Jути спојување,влијание на припојување на планети,
Drishti и Drishti phala,
Планетни комбинации ,
Разни видови Јоги,( Раџа Yogas,Nabhasa Јоги, специјални Јоги  Pravrijya Јоги
Drekkana Swaroopa,
Посебно издвоен како се подготвува хороскоп за жени
 
Може да се даде претпостави за овој стар извор на ведско знаење , дека покрива поголем дел на популарната астрологијата која се употребува денес.Треба посериозна студија за да се разбере јазикот преку кој е пренесено ова дело ,имајќи во предвид дека санскритот во куса форма одразува повеќе работи (како настан,место,облик,звук ,причина и последица итн.).
Затоа понекојпат од една ведска слока, може да се направи цела студија па и книга за астрологија. Сканда хора денес може да го добие заслуженото место кое го има ,воопшто за ведската астролошка наука.