20 производствени Клучеви на Ивао Кобајаши Сан

Ивао Кобајаши Сан (Iwao Kobayashi-San)
20 клучни фактори-клучеви во производствениот процес
 
Клуч1: Чистење и Организација-Организирање
Клуч2: Рационализација на системот / MBOs
Клуч3: Подобрување Тимските Активности
Клуч4: Намалување Инвентар (епотребни во процесот на работа)
(Скратување и автоматизација - е состојба на латентност помеѓу иницирањето и спроведувањето на некој процес кој подразбира испорака на производ. На пример, бараното (латентно) време од поставувањето на нарачката и време на испораката на нов телевизор,креве или автомобил од производителот може да биде од 1 недели до 6 месеци.)Истото е во процесот на подобрување, преку намален застој во инвентарот.Lead time е состојбата која во крајност ,од почетна латентност доведува до спроведување на процесот.
Копче 5: Брзо променлива и применлива технологија
Клуч6: Анализа на производствена вредност
(користи методи за Подобрување)
Клуч7: Нулта толеранција мониторско производство
Клуч8: Тимско производство
Клуч9: Одржување на опрема
Клуч10: Контрола на време и посветеност
Клуч11: Квалитетот на системот (обезбедување)
Клуч12: Развивање на вашиот добавувачи-подржувачи
Клуч13: Елиминирање на отпадот-шкартот (Мапа на Богатство)
Клуч14: Оспособување(инвестирање) во работниците ,за да се направат подобрувања
Клуч15: Вештина разноврсност и крос обука 
Клуч16: Распоред на Производство
Клуч17: Контрола на ефикасноста
Клуч18: Користење на информациските системи
Клуч19: Заштедата на енергија и материјали
Клуч20: Водечките технологија и технологија на сајтот