Уште еден пад на авион

Уште еден пад на авион од типот "Антонов-74" во дадениот предвиден период.Ова е трет пад за 24часа и е предмет на астролошка студија.Предвидување за овие несреќи беа дадени од Симеон Атанасоски неколку дена пред да се случат.

извор линк