три авионски падови

Астролошките предвидувања со помош на ведската астроилогија ,објавени од Симеон Атанасоски во декември 2009 ,денес добиваат потврда со последните 3 авионски несреќи во периодот околу 16мај 2010.

цитирам
Околу деновите 16,23 и 30 мај 2010 ,се со неповолни случувања во светот ,берзанскиот индекс расте поврзан со металите и нафтата.земјотрес преку 6.5 рихтер,патни и воздухопловни несречи(авионска несреќа).

извор на цитираното линк   каде е дадено предвидувањето дек.2010

и доказ објавено во светот

 ....за кус временски интервал(што е реткост) имаме 3 поголеми авионски несреќи.

Авионска несреќа во близина на Триполи Либија, 17мај 2010

Авионска несреќа близу Покиси -Суринам, 15 мај2010

Авионска несреќа на трасата Кундуз - Кабул 12 мај 2010

 сочувство до погинатите и мир на нивните души,