Протести во Атина

цитирам : објавено декември 2009 линк

„Остаток на предвидување е за потешкотии на Папандреу кои следат околу младата месечина по 14 и 28 фебруари како и после 13 март, а тоа подразбира и обраќање до јавноста со информација која може да предизвика незадоволство кај граѓаните и притисок на медиумите врз неговиот кабинет.

Само за илустрација на точноста на ова предвидување дадено пред 2 месеци,е масовното незадоволство во Грција од изјавата на Папандреу околу пензиските фондови и антикризните мерки кои во 2010 ја очекуваат Република Грција.Ова незадоволство кулминира по улиците на Атина,а силите за безбедност од нереди се на готовс,а веќе се употрбува и физичка сила врз протестантите.

Предвидувањето има свој континуитет ,пред се со првичната прогноза поврзана со Папандреу за успех во јануари-почеток на фебруари ,но и за незадоволството од изјавите кои беа соопштени на јавноста околу 14 и 28 фебруари.Даден е уште еден неповолен ден за него и неговиот кабинет 13 март(од 11до15) и извесни се зголемени притисоци врз неговата работа.