предвидување 1999

Comments

ведска астрологија предвиден земјотресот Турција

Овој земјотрес беше предвиден неколку месеци пред настанот и објавен на повеќе  медуими и новини.Самата вест за предвидувањето беше и реобјавено на двапати пред да се случи,и беше дадена локација на настанот.Тоа е ретко предвидување во Балканот па и во светски рамки и преставува дел од Македонската историја на Ведската астрологија.По ова предвидување ,ведската астрологија во Република Македонија,соодветно се третира,од страна на новинарите и научните работници кои повнимателно ги следат предвидувањата кои се изнесуваат пред јавноста.Ова е само едно од неколкуте предвидени земјотреси од почетокот на 90-те до овој пост 2013 ноември.За да не се заборави,следи видео информација од дадено точно предвидување за земјотрес годинава,објавено на јавноста во ударна емисија пред Нова Година 2012.Научната јавност поврзана со сеизмиката и земјотресите во Република Македонија,за влијанието на планетите врз сеизмичката активност на тлото,беше известена уште во раните 90-ти и беше остварен првичен контакт при Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС) .

 proba dali raboti forumot

 proba dali raboti forumot

omtatsat

форумот работи за членовите

Форумот е отворен за членовите и љубителите на астрологијата.За членство потребно е да се пријавите на соодветен мејл на форумите за Астрологија,Васту Шастра,Јантра,итн.