Најповолен правец за спиење е главата свртена кон...?

Comments

југ или исток

поволно е кон јужна страна

поволен правец за трезор

Дали е поволно да се вгради сеф или трезор на северо исток,од каде има помалку бучава и фрекфенција на луѓе кои поминуваат?

...повеќе фактори....

Најповолен правец за спиење зависи од полот(машки-женски),влезната врата на станот-куќата,животните периоди кои зависат од наталната карта.секако е дека се разликува за престој на северната или јужната хемисфера.Генерално неповолен правец е главата свртена кон север посебно за мало дете.

спиење ориетација

Јас спијам свртен со главата кон југо-запад.Дали се можни потешкотии со рбет?Што да превземам?

потребни податоци и план

Испратете нацрт на просторот каде живеете ,а посебно распоред на собата каде спиете.Нацртајте стрелка на правецот север.Внесете ги Вашите податоци денмесец,година и час на раѓање,како и место на раѓање.

семинар за васту

Дали во скора иднина планирате да одржите семинар по Васту или за Ведската астрологија?Како да се пријави на истиот?