Науката и Астрологијата

Истражување кое е поврзано со астрологијата како наука.Предложете компаративни анализи на останатите науки и нивните одстапувања во однос на поставените закони .Дали астрологијата може да се потврди како наука со проверка на астролошките закони.Примери може да се посочат, кога се јавува отстапувања на теоретска наука со измерените вредности и зашто се појавува отстапување и во кои граници на вредност се отчитувањата.