Настаните од 24 декември 2012

Минатата година беше објавено предвидување за неповолноста на два периоди во декември.Беше истакнат датумот 24 декември 2012,со посебен акцент дека е неповолен за граѓаните на Република Македонија ,па се даде совет како да се избегне неповолноста.Во наредниов период следи,објавување на предвидената информација,која беше ударна вест во декември 2012 кај нас,а истата се „провлекува“ и во целиот овој период во првата п24 декември 2012 астролошка анализаоловина од 2013.

Ова влијание беше нагласено како понеповолно,од главното очекување во декември,мајанскиот календар и крајот на сметање на нивното време.

Comments

24 декември 2012

Овие настани беа вовед во нестабилен политички период позиција опозиција во РМ.Сликата за три мајмуни говори сама за себе:

„Не слушам“,„Не говорам“ и „Не гледам“,јасно ја кажуваат политичката состојба позиција опозиција после настаните од 24 декември 2012.Како и да е планетата Сатурн е во транзит над третото поле (комуникации,печат,медиуми итн) во наталната карта на Република Македонија,а неговото влијание секојпат е спора трансформација во однос на неговиот астролошки „допир“.Меѓу останатите фактори се кармичките јазли во скорпија-бик,и јупитер кој беше во ретро движење во ноември-декември 2012.Истото допринесе да законодавниот дом кој е поврзан и со Јупитер(карака за закони,имот,странци,итх) биде опструиран од нормална работа.Ова влијание на Јупитер е засилено ,пред се од фактот што неговата ретроградност се повторува и во Д9 и Д10 поделбата на карти,а како варготама позиција.