Хороскоп за 2011

Ведска Астрологија за 2011.Предвидување за настани во светот на мундано поле.Економски и политички случувања во светот.Влијание на планетите јупитер,сатурн,марс кај поедини регии,но и во наталната карта на поединецот.Предвидување за Република Македонија,за Балканот,Европа и за светот.Најважните денови во 2011.