Сонце заштитникот на Македонија

Македонија Сонце во ЛАВ во Ведската астрологија

 македонско сонце 16 кракно lav

 

 

Македонија во ведската астрологија е Лав (не е Девица),а тоа има и поврзаност со одбирањето на Нашата земја за симбол да го земе сонцето.Познато е во минатото па и денеска дека знакот на Лавот и Сонцето е симбол на македонски  партии и институции.Првата натална Ведска карта за Македонија објавена во 1993-1994 ги наведе овие податоци.

Сонцето преставено преку седум бели коњи

Тој(Сонцето) има седум коњи , блеска со сјајна светлина има бесконечно зраци,кои ја уништува темнината, давателот е на среќата и благосостојбата, се промовира себеси создавач и уништувач на животот.Тој е сеприсутен,се вози на кола кои ја влечат 7 коњи,а тркалата се со 12 поделби, за секој месец во годината по една.

 

*Иако овој податок е од најстарте записи во Ведите,денес лесно може да пронајдеме релација со седумте коњи со седумте светлосни зраци,а 12поделби на тркалото со 12-те месеци во годината.Така броевите 7 и 12 се сотавен дел од хороскопската карта.Сонцето владее со лавот кој е 5 хороскопски знак.Па доколку собереме 5+7=12 ја добиваме тајната бројка и картите Д1,Д5,Д7 и Д12

Comments

македонија лав во хороскоп

Македонија е Лав во хороскоп.Ведската астрологија ги враќа наназад за 20 до 24 дена знаците па оттаму нашиот празник 8 септември не паѓа во Девица,туку во Лав.Оттука не е точна констатацијата на западните астролози дека сме Девица во хороскоп.Тоа воедно го покажува и новиот изглед на Скопје и останатите градови во Македонија,кои го вметнуваат лавот(знаме,грб,скулптура) како елемент на Македонската држава.