Потврда за 6.5 рихтер

На неколку наврати е објавено за неповолните денови на мундан план во месец мај.Потврда и на даденото предвидување за земјотрес околу 23мај со магнитуда од 6.5 по рихтер објавено декември 2009 линк .Истото се исполни и по магнитуда и по даден ден за земјотрес.Останува да се проследи и завршното предвидување за неповолниот период околу 30 мај2010.Се советува да се избегнуваат избрзани одлуки ,а посебно доколку сте под психолошки притисок.Овој неповолен планетарен наплив ќе се види на ТВ ,по ударните вести за несреќи во светот а за период 29-31 мај.За лабилните лица се советува благ пост и избегнување негативни состојби и влегвање во расправии за минати случувања. astrologija_zemjotres