Земјотрес во Иран Мундана астрологија

 Предвидувањето од Симеон за сигурен земјотрес на 20 декември 2010,кое беше објавено пред 2 дена се покажа прецизно.По негово кажување лесно било да се предвиди оваа природна непогода,пред се заради засилената небесна статика и близината на лунарното затемнување.

потврда на ова е линкот 

zemjotres iran 2010цитирано од објава на 18декември2010 на веб страната АС-ВЕДИК:

„Бидејќи небесната статика е нагласена можноста за лизгање на тло или земјотрес во распон од 6.2 до 7.0 по рихтер) е сигурна само разликата на големината на магнитудата е во зависност од локацијата.“

Магнитудата на земјотресот е 6.5 а локација Југоисточниот дел од Иран,поточно координати 28.491°N, 59.117°E.Треба да се истакне дека не беше дадена предикција за локацијата на земјотресот,но и да се даде точен ден не е лесна работа.Пред се недвосмислено е употребен зборот сигурен е земјотрес на 20 декември 2010 со магнитуда помеѓу 6.2 и 7.0 по рихтер.Треба да се спомне дека земјотреси над 6.5 рихтер спаѓаат во поретка група на годишно ниво-не се толку чести заради нивната сила.За лизгање на земјиште-свлечиште веќе е присатно и на нашите вести па се апелира,соодветните органи сериозно да пристапат на евентуални одрони или лизгање на тло.

Се советува и во наредните посочени денови претпазливост во сообраќај,толерантен однос и зголемена безбедност(опрема и сл.).

astrologija zemjotres iran