двомесечен хороскоп 9 и 10

Horoskop za period septemvri oktomvri

За подоле наведените родени периодот септември октомври е условно поволен. табела 1

9.2.1951. до 6.4.1951. 22.7.1954. до 1.10.1954. 3.1.1955. до 25.5.1955. 10.11.1958. до 16.1.1959. 22.5.1959. до 15.9.1959. 23.1.1963. до 21.3.1963. 6.7.1966. до 8.9.1966. 10.2.1967. до 29.4.1967. 26.10.1970. до 27.12.1970. 13.7.1971. до 5.8.1971. 14.5.1974. до 1.9.1974. 2.1.1975. до 5.3.1975. 21.6.1978. до 20.8.1978. 11.10.1982. до 11.12.1982. 22.4.1986. до 19.10.1986. 28.11.1986. до 17.2.1987. 5.6.1990. до 4.8.1990. 4.2.1994. до 24.3.1994. 24.9.1994. до 26.11.1994. ---------------------------------------------- условно неповолен период здравје работа,семејни релации

табела 2

1.6.1942. до 10.6.1943. 10.9.1951. до 29.9.1952. 31.1.1962. до 27.2.1963. 5.10.1963. до 7.11.1963. 20.7.1971. до 20.11.1971. 8.4.1972. до 27.7.1972. 12.12.1972. до 15.4.1973. 20.10.1980. до 9.5.1981. 1.7.1981. до 9.11.1981. 6.5.1982. до 30.7.1982. 14.3.1991. до 23.7.1991. 11.12.1991. до 16.4.1992. 10.7.1992. до 7.1.1993.