двомесечен март април

поволна позиција за родените:

10,    NOV    1958    до    16,    JAN    1959
22,    MAY    1959    до    15,    SEP    1959
23,    JAN    1963    до    21,    MAR    1963
6,    JUL    1966    до    8,    SEP    1966
10,    FEB    1967    до    29,    APR    1967
26,    OCT    1970    до    27,    DEC    1970
13,    JUL    1971    до    5,    AUG    1971
14,    MAY    1974    до    1,    SEP    1974
2,    JAN    1975    до    5,    MAR    1975
21,    JUN    1978    до    20,    AUG    1978
11,    OCT    1982    до    11,    DEC    1982
22,    APR    1986    до    19,    OCT    1986
28,    NOV    1986    до    17,    FEB    1987
5,    JUN    1990    до    4,    AUG    1990
4,    FEB    1994    до    24,    MAR    1994
24,    SEP    1994    до    26,    NOV    1994
3,    APR    1998    до    24,    JUN    1998
10,    AUG    1998    до    30,    JAN    1999
-----------------------------------------------
нека избегнуваат ризици родените:

 

8/24/1950 1:55    До 9/10/1951 19:05
1/4/1961 9:35 До 1/31/1962 23:15
7/11/1970 22:15 До 10/30/1970 15:20
3/31/1971 3:50 До 7/20/1971 15:10
11/20/1971 15:10 До 4/8/1972 0:45
10/4/1979 17:55 До 5/14/1980 16:10
5/30/1980 10:40 До 10/20/1980 21:35
5/9/1981 7:15 До 7/1/1981 22:50
2/11/1990 16:35 До 8/6/1990 17:40
11/8/1990 6:10 До 3/14/1991 11:30
7/23/1991 22:00 До 12/11/1991 21:30
5/11/2000 13:35 До 5/21/2001 20:05
11/26/2008 13:45 До 2/5/2009 13:10
8/13/2009 1:20 До 12/17/2009 18:15

назад